Duurzame toegang tot innovatieve farmaceutische technologieën

Strategisch advies en project management

Buiten gebaande paden

Toegang krijgen tot innovatieve therapieën (zoals Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) vraagt om inventiviteit. Het huidige vergoedingsstelsel sluit immers niet altijd aan op de bijzondere karakteristieken van de technologie. Dit geldt vaak ook voor therapieën voor zeldzame aandoeningen. OAK Access denkt binnen èn buiten gebaande paden in oplossingen. Bovendien is een breed netwerk van diverse stakeholders beschikbaar. Dit kan ingezet worden om tot afstemming te komen voor efficiënte toegang voor patiënten. Hierbij kan ook gedacht worden aan (financiële) afspraken over de landsgrenzen (crossborder health care).

Het juiste pad

OAK Access geeft strategisch advies voor vergoeding van farmaceutische innovaties. Het doel is om duurzame toegang voor patiënten te organiseren. Daarvoor spelen, naast vergoedingsprocedures en vergoedingsdossiers, ook zaken zoals value demonstration, voorwaarden voor gepast gebruik en bekostigingsmodellen een rol. Een knelpunten- en stakeholderanalyse maken deel uit van het advies.

Het hele traject

OAK Access coördineert en voert alle activiteiten uit die noodzakelijk zijn om vergoeding voor innovatieve technologieën te krijgen. Afstemming met alle relevante interne en externe partijen staat centraal. Overige activiteiten zijn o.a. het doorlopen van bestaande centrale en/of decentrale procedures, begeleiding van de ontwikkeling van vergoedingsdossiers, het aanvragen van add-ons, het opzetten en/of uitvoeren van financiële onderhandelingen met VWS en Zorgverzekeraars Nederland en het voorbereiden van vergoedingsarrangementen. Indien nodig zijn er voldoende connecties aanwezig om optimale expertise in te kunnen zetten.